Een nieuwe start op een voor mij nieuwe school;

(maart 2020)

Na een mooie leerzame periode tijdens mijn re integratie op een school in Nijkerk, mag ik na de voorjaarsvakantie starten bij een andere school in Nijkerk. Super veel zin in en ik heb me al danig voorbereid op die eerste dag. Belangrijk hierin vind ik de kennismaking met de groep leerlingen die ik het laatste half jaar van dit schooljaar samen met een nieuwe collega mag gaan begeleiden. Super spannend voor hen en voor mij, is de klik er? Gaan we samen aan de slag om elkaar te stimuleren tot grotere uitdagingen? Ik ga er van uit dat elk kind wil ontdekken en groeien, ik wil dat ook. Wat ga ik doen? Vooral luisteren naar de leerlingen, samen kijken wat er nodig is om te gaan groeien en samen op stap gaan. Dat is en blijft de rode draad.

Wat heb ik geleerd in deze periode van burn-out en reïntegratie: Dat ik vooral bij mezelf mag blijven en handelen zoals bij mij passend is, zonder star te zijn, maar juist door te bewegen en te blijven luisteren naar het kind in mij, en het echte kind waar ik mee mag werken. Meer en eerder mijn grenzen aan te geven en de samenwerking op te zoeken. Dan kan ik nog jaren werken in mijn heel bewust gekozen vakgebied.  Dan kan ik ook in de praktijk bij blijven doordat ik ervaar hoe het onderwijs voor kinderen kan werken. Dan kan ik mijn collega’s, die het echt met hun hart voor kinderen doen,  inzichten meegeven, of ze er iets mee doen, dat laat ik los. Ik ervaar dat steeds vaker collega’s hun manier van lesgeven aanpassen aan de onderwijs behoeften van hun leerlingen en daar word ik vrolijk van.

Normaal: Gelukkig zijn er ook “normale”kinderen in deze groep en gaan we vooral veel plezier hebben en  zorgen voor een  veilige omgeving waar iedereen mag zijn zoals hij/zij is. Ooit een scriptie gemaakt over wat is normaal gedrag, conclusie dat we niet weten wat normaal is, het is heel subjectief.

januari 2020

bewegend leren in de basisschool;

De afgelopen periode mocht ik meewerken in een groep 3 op een basisschool. De overgang van kleuter naar schoolkind is vaak lastig en om dan aan te sluiten bij de behoefte van jonge kinderen om te bewegen is, volgens mij, dan van het grootste belang in hun ontwikkeling. Ik heb gezien hoe de leerkracht met enthousiasme deze kinderen begeleid in het leren door te mogen bewegen. Ik heb gezien dat er letters op het schoolplein geschreven werden van hun eigen naam en hiermee werden dan nieuwe woorden of andere namen opgeschreven met stoepkrijt. Voor een nieuwe letter moesten ze rennen naar een ander deel van het schoolplein. Met deze letter werden dan de woorden opgeschreven van namen van klasgenoten en woorden die ze al wisten.

Later gingen ze woorden die ze hadden geleerd opschrijven in de vakken op het schoolplein waar ze bij hoorden wat betreft klinkers en twee tekenklanken. Elke keer als ze een woord hadden overgeschreven moesten ze terug naar de emmertjes om een nieuw woord te pakken en deze weer op de goede plek te schrijven.

Wat zag ik? Enthousiaste kinderen die niet de hele dag stil zaten op hun stoel en heerlijk in de buitenlucht mochten rennen en geluid maken. Ze lazen het woord in het geheel en “schreven” dit ( niet netjes) maar wel goed over op een ondergrond. Het hele lijf was er mee bezig. Het geheugen werd geactiveerd doordat ze, in een later stadium, het woord wat ze hadden gelezen, zonder te kijken moesten opschrijven in een vak waar het hoorde.

Rekenen en tellen: dit ging op dezelfde manier; tellen van dingen die op je kaartje staan, dan weer een nieuw getal pakken en weer voorwerpen er bij pakken. Verliefde harten en het automatiseren van de splitsingen werd aangeboden in het begin met blokjes en een drie vak plastic bordje,  1 vakje voor het hele getal en dan  2 vakjes voor de splitsingen die je kunt maken. dit ging langzamerhand over naar de splitsingen op papier.

Geweldig om dit mee te mogen maken en werkelijk in de praktijk toegepast te zien, hier wordt gekeken naar de behoefte van het kind. Kinderen die dit al begrepen konden met hun taken zelfstandig verder werken, zij kregen extra instructie van de leerkracht voor dat de anderen aan het werk gingen. Deze kinderen gingen ook mee naar buiten ook voor hen is bewegen nog steeds belangrijk.

juni 2019; Braingym voor kinderen en volwassenen, 

Voor mij blijft bewegen tijdens het ‘tafels’ oefenen belangrijk, ik gebruik oefeningen die ik geleerd heb bij de training van braingym. De kruisloop is belangrijk om de samenwerking van de hersenhelften te stimuleren, verder zijn er uitgebreide oefeningen die voor concentratie en zelfbeeld ingezet kunnen worden. Middels spiertesten kunnen we ontdekken of iemand werkelijk zijn doel wil bereiken of hier toch nog meer ondersteuning in nodig heeft.

Krachtig anders leren, 

Verder ben ik overtuigd van de inzichten die Wim Bouman ons meegeeft in het boek Krachtig anders leren.
Volgens de kernvisie methode van Wim Bouman is het onderstaande belangrijk bij het leren schrijven en spellen.
Als peuters gaan schrijven( natekenen) van hun naam, dan is het belangrijk om te kijken hoe de beweging gemaakt wordt. Als u dat als ouder of als pedagogisch medewerker kunt corrigeren op een positieve manier, dan prent het kind de vorm van de letter ‘goed’ in zijn geheugen en zijn er later minder problemen bij het schrijven en de spelling.
Het echte schrijven kan pas beginnen als de kinderen 7 jaar zijn.

Spelling leren volgens mijn inzichten,

Spelling lukt, volgens mijn inzichten, beter als een kind een woord ziet, het uitspreekt  en het overschrijft, hierbij wordt ook het woordbeeld ingeprent. Inzetten van  de motoriek is hierbij van groot belang. Typen alleen maakt niet dat de woorden goed worden opgeslagen in de hersenen, schrijven vergt meer samenwerking van de twee hersenhelften.
Directe feedback is ook belangrijk. Kinderen herkennen hun fouten zelf niet anders deden ze het wel direct goed.

Als leerkracht/ouder, is het van belang om direct het woordbeeld te verbeteren, dit kan door het goede woord helemaal te laten opschrijven, met spieken, hoe het dan wel moet. Eerst moet het kind het woordbeeld goed voor zich zien in het hoofd.

Het leren van spellingregels is voor veel kinderen een houvast, toepassen hiervan is nog niet altijd gegarandeerd. Voor kinderen die beelddenker zijn maakt het niet uit of ze de spellingregel leren, ze kijken meer naar het woord en associëren hierbij.

Uitleg geven van de woorden die geleerd worden is zeker belangrijk tijdens de instructies op school of thuis. Maak er een beeld van middels een tekening of als het woordbeeld. (Stoel als plaatje en als woord.)

Mindmap

Werken met een mindmap helpt  kinderen om hun geschiedenis of aardrijkskunde lesstof,  beter te onthouden. Mindmappen is zeker bij begrijpend lezen toe te passen.

Geef een reactie