Ik ben Pietie Blankestijn-de Vries. Geboren en getogen in Friesland. Sinds 1990 woon ik in Barneveld. Samen met mijn man en twee volwassen kinderen, die op eigen benen staan.

Sterker en zelfverzekerder

Ik ben integratief psycho-sociaal counsellor (R) hiermee bereik ik kinderen / jongeren. Ze zullen hierdoor sterker en zelfverzekerder in hun schoenen staan.

Iedereen heeft soms hulp nodig. Omdat je het zelf even niet meer zo ziet zitten of omdat je gewoon niet weet hoe je verder kunt. Door samen op stap te gaan ontdek je  jezelf en de ander weer.

Ik respecteer het kind, de jongere en de ouders, alles wat mij wordt verteld blijft bij mij. Ik vind het belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen. Ik werk in mijn praktijk meestal individueel. De sessies kunnen ook op locatie plaatsvinden. 

Help mij de wereld beter te begrijpen

Binnen het Autismespectrum,  heb ik kinderen begeleid in de schoolsituatie. We werken eraan dat we samen de wereld beter leren begrijpen, met behulp van de handvatten van Collette de Bruin uit het boek: Geef me de vijf. Bovenal door te luisteren en te kijken naar de kinderen, waar ze mee worstelen.

Door:

 • oefeningen en structuren aan te bieden
 • praktisch te oefenen met emoties en gevoelens
 •  de omgeving bewust te maken van  hoe het anders kan

zijn deze kinderen verder gegaan in het Voortgezet Onderwijs, met genoeg zelfvertrouwen.

Hooggevoeligheid

Kinderen die hooggevoelig zijn, kan ik handvatten aanbieden, waardoor ze anders in het leven gaan staan. Door lichaamswerk toe te passen, durft het kind met beide benen op de grond te staan en stappen te zetten. Door zijn / haar eigen grenzen te kennen en aan te geven, staat het kind steviger op deze aarde. 

Kinderen spiegelen ons; thuis, op school of kinderopvang

Ik heb bij Janita Venema de opleiding gedaan tot kindertolk(R) , waarmee ik ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers hun verhaal laat vertellen en er een vertaling van maak, zodat we erachter komen wat het gedrag van het kind je eigenlijk wil vertellen. Hierdoor zijn meestal in 4 sessies al veranderingen merkbaar. Tijdens deze sessies blijft het kind buiten mijn zichtveld.

Voor ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers geef ik, op uitnodiging, informatieavonden over hoe een kindertolk werkt en wat het je brengt.

 Blijf ouders en kind(eren) die samen hun weg vervolgen 

Kinderen van ouders die elk apart hun eigen wegen gaan,  begeleid ik door naar ze  te luisteren en naar oplossingen te zoeken waar ze zich zorgen over maken. We kunnen creatief bezig zijn, een spelletje doen. Natuurlijk hebben beide ouders toestemming gegeven voor de begeleiding en komen ze samen (of apart) met mij in gesprek.

Ik heb een cursus over ouder verstoting gevolgd bij de Familie Academie van Erna Janssen te Olst. Supervisie en begeleiding in dit proces, van mij  door Erna, is eveneens mogelijk. Mijn missie is om ouder verstoting te voorkomen, zodat beide ouders in beeld blijven voor het kind. Mijn paper heb ik gemaakt over de rol van scholen in een scheidingssituatie.

Trauma sensitief begeleiden 

Trauma sensitief begeleiden houdt in dat ik de trauma bril opzet en onderzoek of het kind last heeft van een vorm van trauma. Dit kan heel divers zijn.

Mijn begeleiding is er opgericht om de kinderen de ontbrekende puzzelstukjes te laten vinden en een plek te geven. Hierdoor wordt de puzzel weer een geheel  en kunnen de kinderen  het leven, steviger in hun schoenen staand, vervolgen.

Ik heb de basis en de mastercursus gevolgd bij Drs. Anne van den Ouwelant. Zij geeft mij handvatten hoe om te gaan met deze kinderen. Supervisie door haar is eveneens mogelijk.

Medische en psychosociale basiskennis

Ik heb de Medische basiskennis en Psycho-sociale basiskennis opleiding gevolgd aan de Energie school in Den Bosch. Hierdoor is het mogelijk geworden dat u vergoeding voor de begeleiding kunt krijgen vanuit de zorgverzekeraar, als u aanvullend verzekerd bent.

Waarom? Omdat een mens onlosmakelijk verbonden is in lichaam en geest. Ontdekken waar de buikpijn of hoofdpijn vandaan komt brengt me vaak dichtbij het oplossen van een probleem. Kennis hebben van het menselijk lichaam en de processen die zich hierin afspelen, is ondersteunend in mijn werk. Bij klachten, met een rode vlag, stuur ik door naar specialisten.

Talentplus Lunteren 

Sinds 2018 ben ik 1 dag in de week werkzaam bij Talentplus in Lunteren. Dit is een activiteit in De Schakel, Schaepmansstraat 58. Tijdens de donderdagmiddag komen kinderen, na hun schooltijd, gezellig een spelletje doen, knutselen en buiten spelen. We luisteren naar ze en we geven elkaar complimentjes en ontdekken hoe we op een positieve manier kunnen spelen met elkaar. We ontdekken de talenten van de kinderen. Deze activiteit is voor de kinderen uit Lunteren gratis. Ik werk hier samen met twee vrijwilligers.

Inloop ochtend Lunteren: 

Sinds 2018 is er de inloopochtend van 9 – 11 uur, voor ouders en opvoeders in De Schakel, je bent van harte welkom voor een kop koffie of thee. We kunnen praten, een spel doen of creatief bezig zijn met je vraag over je kind(eren).  Misschien heb je behoefte om met anderen je manier van opvoeden te bespreken of tips te krijgen, dat kan allemaal. Aanmelden is handig, mijn telefoonnummer: 0646317297 of via het aanmeldingsformulier.

Interventies die ik gebruik: 

 • kidsskills
 • cognitieve gedragstherapie
 • systemisch werken
 • wereldspel materiaal
 • narratief verhalen vertellen
 • teken je gesprek
 • visualisaties
 • lopen van de logische niveaus
 • kernkwadrant
 • tekenen, schilderen
 • knutselen
 • stad van Axen spelen met dieren en poppen
 • bewegend leren
 • ‘beeld en brein werkboek’
 • boek’dyslexie en touwtje springen’
 • methode rekensprint
 • kernvisie coaching
 • aandacht voor spelling
 • aandacht voor  rekenen
 • aandacht voor lezen door tips te geven

Ik ben 25 jaar groepsleerkracht op een basisschool.  Ik heb de opleiding Remedial Teaching gedaan om zo kinderen met speciale behoeften beter te kunnen begeleiden. Ik ben gecertificeerd coach  voor de ‘Kernvisie methode. Speciaal voor kinderen die beelddenken als hoofd leerstijl gebruiken. Ik gebruik de handvatten die Wim Bouman geeft in zijn boek: ‘Krachtig anders leren’ en heb de cursus bij hem gevolgd.  Ik ben het met hem eens dat kinderen die beelddenkers zijn een andere leerstijl hebben.Een leerstijl waar we in het basisonderwijs  tot nu toe weinig rekening mee houden. Er zijn zeker leerkrachten die dit wel zien en begeleiden.

Begeleiding gericht op leerprocessen worden niet vergoedt door de zorgverzekering.

Huisarts  

Doorverwezen worden door de huisarts is mogelijk. Overleg met huisarts alleen als ouders / jongere hier toestemming voor geven. 

Externe verslaglegging

Ik maak verslag en stuur dit naar de ouders, die zorgen voor verdere verzending naar de externe. Verslagen naar derden worden alleen gemaakt met toestemming van ouders / jongere, waarbij zij eerst inzage krijgen in het verslag. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik ben beroepshalve verplicht om meldingen te doen bij derden als er gevaar is voor het kind / de jongere of zijn directe omgeving. Voordat ik hier toe overga zal ik de stappen hanteren die passend zijn. Hiervoor zoek ik intercollegiaal contact met een lid van mijn intervisie groep. 

SKJ Logo Afbeelding

RBCZ nr 301338R

Lidnr. ABvC: 117165  Registertherapeut BCZ®   SKJ-registratie nr.: 100019775

KvK-nr. 51038358 / AGB-code: 90-51831 (praktijk) / AGB-code; 90-043069 (behandelaar)