Wil je………..

Sterker en zelfverzekerder worden? 

Iedereen heeft soms hulp nodig. Omdat je het zelf even niet meer zo ziet zitten of omdat je gewoon niet weet hoe je verder kunt. Door samen op stap te gaan ontdek je  jezelf en de ander weer.

Wil je de wereld beter  begrijpen? 

We werken eraan dat we samen de wereld beter leren begrijpen. Bovenal door te luisteren en te kijken naar waar jij  moeite mee hebt en een helpende hand kunt gebruiken.

Door:

 • oefeningen en structuren aan te bieden
 • praktisch te oefenen met emoties en gevoelens
 •  de omgeving bewust te maken van  hoe het anders kan.

Wil je leren om gaan met je hoog gevoeligheid? 

Door lichaamswerk toe te passen, durf je  met beide benen op de grond te staan en stappen te zetten. Door je  eigen grenzen te leren kennen en aan te geven, sta je  steviger op deze aarde. 

Wil je ontdekken wat je kind je wil zeggen middels zijn gedrag? 

Voor (groot)ouders/verzorgers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers die het verhaal vertellen over het kind dat een trigger voor je is. Ik maak er een vertaling van zodat we erachter komen wat het gedrag van het kind je eigenlijk wil vertellen. Hierdoor zijn meestal in 5 sessies al veranderingen merkbaar. Tijdens deze sessies blijft het kind buiten mijn zichtveld.

Voor ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers geef ik, op uitnodiging, informatieavonden over hoe een kindertolk werkt en wat het je brengt.

Wil jij een tijdje hulp na de scheiding van je ouders?   

Ik kan een luisterend oor zijn en zoeken we samen naar oplossingen waar jij je zorgen over maakt. We kunnen creatief bezig zijn, een spelletje doen. Natuurlijk hebben beide ouders toestemming gegeven voor de begeleiding en komen ze samen (of apart) met mij in gesprek. Een scheiding is voor alle partijen heftig en het is fijn als dit op een goede manier kan gebeuren met oog en oor voor kinderen en hun ouders.

Ik heb een cursus over ouder verstoting gevolgd bij de Familie Academie van Erna Janssen te Olst. Supervisie en begeleiding in dit proces, van mij  door Erna, is eveneens mogelijk. Mijn missie is om ouder verstoting te voorkomen, zodat beide ouders in beeld blijven voor het kind. Mijn paper heb ik gemaakt over de rol van scholen in een scheidingssituatie.

Wil je hulp bij het verwerken van een groot of klein trauma? 

Trauma sensitief begeleiden houdt in dat ik de trauma bril opzet en onderzoek of het kind last heeft van een vorm van trauma. Dit kan heel divers zijn.

Mijn begeleiding is er opgericht om de kinderen de ontbrekende puzzelstukjes te laten vinden en een plek te geven. Hierdoor wordt de puzzel weer een geheel  en kunnen de kinderen  het leven, steviger in hun schoenen staand, vervolgen.

Ik heb de basis en de mastercursus gevolgd bij Drs. Anne van den Ouwelant. Zij geeft mij handvatten hoe om te gaan met deze kinderen. Supervisie door haar is eveneens mogelijk.

Wil je een professional die goed onderbouwd te werk gaat?

HBO kinder- en jeugdtherapie/ Registercounsellor ABvC®

aangevuld met de;

Medische en psychosociale basiskennis

Ik heb de Medische basiskennis en Psycho-sociale basiskennis opleiding gevolgd aan de Energie school in Den Bosch.

Hierdoor is het mogelijk geworden dat u vergoeding voor de begeleiding kunt krijgen vanuit de zorgverzekeraar, als u aanvullend verzekerd bent.

Waarom? Omdat een mens onlosmakelijk verbonden is in lichaam en geest. Ontdekken waar de buikpijn of hoofdpijn vandaan komt brengt me vaak dichtbij het oplossen van een probleem. Kennis hebben van het menselijk lichaam en de processen die zich hierin afspelen, is ondersteunend in mijn werk. Bij klachten, met een rode vlag, stuur ik door naar specialisten.

Wil je een professional die oog en oor heeft voor ouders, kinderen en jongeren? 

Twijfel niet en meld je aan, dan kunnen we samen onderzoeken wat passend is bij jou.

Interventies die ik gebruik: 

 • kidsskills
 • poptalk
 • cognitieve gedragstherapie
 • systemisch werken
 • narratief verhalen vertellen
 • teken je gesprek
 • visualisaties
 • lopen van de logische niveaus
 • kernkwadrant
 • tekenen, schilderen
 • stad van Axen spelen met dieren en poppen
 • bordspel het hart op de tong
 • wereldspel
 • en nog veel meer…..

Ik respecteer iedereen, alles wat mij wordt verteld blijft bij mij. Ik vind het belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen. Ik werk in mijn praktijk meestal individueel. De sessies kunnen ook op locatie plaatsvinden. 

Huisarts  

Doorverwezen worden door de huisarts is mogelijk. Overleg met huisarts alleen als ouders / jongere hier toestemming voor geven. 

Externe verslaglegging

Ik maak verslag en stuur dit naar de ouders, die zorgen voor verdere verzending naar de externe. Verslagen naar derden worden alleen gemaakt met toestemming van ouders / jongere, waarbij zij eerst inzage krijgen in het verslag. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik ben beroepshalve verplicht om meldingen te doen bij derden als er gevaar is voor het kind / de jongere of zijn directe omgeving. Voordat ik hier toe overga zal ik de stappen hanteren die passend zijn. Hiervoor zoek ik intercollegiaal contact met een lid van mijn intervisie groep. 

Ik ben aangesloten bij de RBCZ  en bij de  SCAG

Mijn beroepsvereniging is de ABvC , ik ben Registertherapeut BCZ®

Ik sta ingeschreven bij de KvK onder nummer: 51038358, ik heb een AGB-code voor de praktijk en als behandelaar.