Begeleiding in het onderwijs: Remedial Teaching, Kernvisiemethode. 

Een kind is leerplichtig van af zijn 5e levensjaar, vaardigheden van het kind komen soms niet overeen met de vaardigheden die het onderwijs van ze vraagt. Dit zag ik in mijn werk als groepsleerkracht en hierdoor ben ik  de opleiding Remedial Teaching gaan doen om zo kinderen met speciale behoeften beter te kunnen begeleiden. (De tegenwoordige master sen opleiding). 

Ik ben gecertificeerd coach  voor de ‘Kernvisie methode. Speciaal voor kinderen die visueel denken als belangrijkste leerstijl gebruiken. Ik gebruik de handvatten die Wim Bouman geeft in zijn boek: ‘Krachtig anders leren’ en heb de cursus bij hem gevolgd.   Er zijn nu zeker leerkrachten die dit wel zien en kunnen begeleiden.

Opleiding tot beeld en brein coach en master  aan het volgen 2022/2023, hierdoor kan ik straks het wereld spel inzetten, waarmee ik kan ontdekken of het kind schoolrijp is of visuele leerstijl hanteert.  Ik kan de bioptor gebruiken om te onderzoeken of de ogenspieren van de kinderen goed samenwerken. Ik gebruik meer tools om de kinderen te ondersteunen in het leerproces. Ik kan onderwijskundig onderzoek doen naar de leerstijl van het kind.  

Masterclass rekensprint gevolgd om kinderen beter te leren om te  automatiseren. 

Cursus; met sprongen vooruit gevolgd, van het Menne instituut,  om kinderen actief met rekenen bezig te laten zijn. 

Cursus;  braingym gevolgd om te kijken wat het brein doet tijdens de leer ontwikkeling. Dit is ook interessant voor de kinderen die lezen lastig vinden. 

Kijkend naar uw kind zoek ik de beste manier van begeleiding voor welke vaardigheid dan ook.  

Tools die ik hierbij gebruik zijn:

  • kernvisiemethode 
  • braingym
  • beeld en brein 
  • wereldspel
  • rekensprint
  • met sprongen vooruit
  • mappen: aandacht voor rekenen en spelling
  • boek: dyslexie en touwtje springen

Nog veel meer andere methodes die ik heb opgedaan tijdens mijn jarenlange loopbaan in het onderwijs.   

Remedial Teaching  wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Ik ben lid van het platform voor onderwijs, opvoeding en ontwikkeling in Ede, we zijn professionals die samenwerken om ouders en kinderen te ondersteunen. Neem een kijkje op www.ikzoekhulpvoormijnkind.nl